Derneklerin delege bilgileri geldikçe liste güncellenecektir.